Miestna akčná skupina Sekčov – Topľa, ktorá vyhlásila začiatkom septembra 2020 výtvarnú súťaž pre deti i dospelých „ŽIVOT NA VIDIEKU“ posúva uzávierku na zaslanie výtvarných prác na 21.12.2020. Dôvodom je najmä aktuálna situácia súvisiaca s pandémiou Covid19 a opatreniami na školách. Veríme, že sa Vám podarí výtvarné práce vytvoriť či dokončiť a zašlete nám ich do súťaže.