Predsedníčka MAS: Mgr. Zuzana Germanová

Podpredseda MAS: František Hvizda

VÝKONNÝ VÝBOR

Verejný sektor: Obec Richvald – Mgr. Zuzana Germanová, Obec Nižná Vôľa – Ing. Marcel Kaščák, Obec Kobyly – Ing. Jozef Šoltýs

Súkromný sektor: Hmcomp, s.r.o. – František Hvizda, Rakystav – Mgr. Marián Rakoš

Občiansky sektor: Stanislav Baláž, OZ Novoteam, Abrahámovce – Ján Novotný

MONITOROVACÍ VÝBOR

Verejný sektor: Václav Hudák

Súkromný sektor: Rastislav Margicin

Občiansky sektor: Ing. Peter Paľa

REVÍZNA KOMISIA

Verejný sektor: Ing. Jozef Semanek

Súkromný sektor: Peter Demo

Občiansky sektor: Ing. Zuzana Vaňová