MAS SEKČOV – TOPĽA vyhlasuje výzvu na opatrenie 7.4 PRV: