A Kategória_Deti v predškolskom veku

B Kategória_Deti v mladšom školskom veku (1.-4.ročník)

D Ostatní

C Kategória_Deti v staršom školskom veku (5.-9.ročník)