IROP-CLLD-AJA7-512-001

MAS Sekčov – Topľa po kontrole z IROP schválila dňa 26.10.2021 prvé žiadosti z verejného sektora – t.j. žiadosti obcí. Realizáciou projektov bude zlepšená bezpečnosť chodcov v obciach na území MAS️

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci Stuľany https://www.crz.gov.sk/zmluva/6027091/

Zvýšenie bezpečnosti a dostupnosti obce Harhaj https://www.crz.gov.sk/zmluva/6029927/

Zvýšenie bezpečnosti v obci Kochanovce https://www.crz.gov.sk/zmluva/6036329/

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci Bartošovce https://www.crz.gov.sk/zmluva/6038632/

Zvýšenie bezpečnosti chodcov v obci Janovce https://www.crz.gov.sk/zmluva/6029957/

MAS Sekčov – Topľa po kontrole z IROP schválila dňa 15.11.2021 ďalšie 4 žiadosti o príspevok z verejného sektora – t.j. žiadosti obcí. Realizáciou projektov bude zlepšená bezpečnosť chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky v obciach na území MAS️, a to rekonštrukciou i výstavbou nových prvkov infraštruktúry.

Rekonštrukcia mosta v obci Šiba (pri domoch č.4 a 5) https://www.crz.gov.sk/zmluva/6074034/

Zvýšenie bezpečnosti v obci Hankovce https://www.crz.gov.sk/zmluva/6074066/

Zvýšenie bezpečnosti v obci Nižná Voľa https://www.crz.gov.sk/zmluva/6089981/

Zvýšenie bezpečnosti v obci Vyšná Voľa rekonštrukcie verejného osvetlenia https://www.crz.gov.sk/zmluva/6089956/

IROP-CLLD-AJA7-512-002

IROP-CLLD-AJA7-511-003

MAS Sekčov – Topľa po kontrole z IROP schválila 5.10.2021 prvé dve žiadosti z podnikateľského sektora. Realizáciou projektov budú vytvorené pracovné miesta a nové inovatívne služby na území MAS

Zvýšenie zamestnanosti spoločnosti BDV Trade, s.r.o. nákupom inovatívnych technológií https://www.crz.gov.sk/zmluva/6003999/

Zavedenie inovatívnej služby spoločnosťou SAF, s.r.o https://www.crz.gov.sk/zmluva/6010212/

MAS Sekčov – Topľa po kontrole z IROP schválila ďalšie žiadosti z podnikateľského sektora. Realizáciou projektov budú vytvorené pracovné miesta a nové inovatívne služby na území MAS

Zvýšenie zamestnanosti podporou podnikania a inovácií v spoločnosti PAVLIČKO, s.r.o. https://www.crz.gov.sk/zmluva/6142548/

Inovácia výrobnej linky ( Krovy-Strechy, s.r.o.) https://www.crz.gov.sk/zmluva/6142499/