Výzva IROP-CLLD-AJA7-511-003 – Aktualizácia č. 2 (A1)

Kompletná výzva v znení aktualizácie č. 2 so sledovaním zmien

Kompletná výzva v znení aktualizácie č. 2 bez sledovania zmien

Prílohy k ŽoPr