Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila pre MAS súťaž o najkrajšiu fotografiu v kategóriách: 1. Naša príroda, 2. Naši ľudia, 3. Naše tradície, 4. Naša budúcnosť, 5. Naše „naj“, 6. Život v našej MAS, 7. Naše kroje. Pokiaľ by ste sa chceli zapojiť do tejto súťaže, zašlite nám Vašu fotografiu na: kancelaria@massekcovtopla.sk do 5.6.2020