Vážená miestna akčná skupina,

Týmto by som vás chcel v mene Národnej siete MAS SR ako členskej organizácie európskej siete ELARD požiadať o súčinnosť a pomoc pri zbere informácií z regiónov prostredníctvom dotazníka, ktorý pripravila práve iniciatíva ELARD.
Deadline na vyplnenie dotazníka je 30. jún 2020.
Link na dotazník je tu: http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_sk.html.

Ďakujem za pomoc a prajem vám pekný deň.

Ing. Martin Jurikovič
Kancelária NS MAS SR