Život na vidieku – výtvarná súťaž 2020

A Kategória_Deti v predškolskom veku B Kategória_Deti v mladšom školskom veku (1.-4.ročník) D Ostatní C Kategória_Deti v staršom školskom veku (5.-9.ročník)