IROP-CLLD-AJA7-511-003, aktualizácia č.1

Miestna akčná skupina Sekčov – Topľa dňa 11.11.2020 vyhlásila Výzvu na predkladanie ŽoPr č. IROP-CLLD-AJA7-511-003, dňom 23.02.2021 vydáva aktualizáciu č.1 výzvy, ktorá nadobúda účinnosť dňa: 24.2.2021 Kompletná výzva v znení aktualizácie č.1 so sledovaním zmien Kompletná výzva v znení aktualizácie č.1 bez sledovania zmien Prílohy k ŽoPr AKTUALIZOVANÁ PRÍLOHA č.05 K ŽoPr AKTUALIZOVANÁ PRÍLOHA č.06 K ŽoPr Príloha 02 … Čítať ďalej IROP-CLLD-AJA7-511-003, aktualizácia č.1