Výzva na predloženie ponuky_Propagačné materiály MAS SEKČOV – TOPĽA