MAS_107/7.4/1 aktualizácia č.1 (uzávierka: 7.2.2020)

MAS SEKČOV – TOPĽA vyhlasuje aktualizáciu č.1 Výzvy MAS_107/7.4/1, ktorej uzávierka je: 7.2.2020