MAS_107/7.5/1 aktualizácia č.1 (uzávierka: 10.2.2020)

MAS SEKČOV – TOPĽA vyhlasuje aktualizáciu č.1 Výzvy MAS_107/7.5/1, ktorej uzávierka je: 10.2.2020