MAS Sekčov – Topľa, o.z. informuje o výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-AJA7-511-003 po vydaní oznámení o schválení ŽoPr k 6.10.2021: 226 011,26€.