7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Úprava verejného priestranstva obce Kobyly https://www.crz.gov.sk/zmluva/5926153/

Úprava verejného priestranstva obce Fričkovce https://www.crz.gov.sk/zmluva/5926145/

Obnova cestnej infraštruktúry v obci Lopúchov https://www.crz.gov.sk/zmluva/5977064/

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a autobusových zastávok v obci Koprivnica https://www.crz.gov.sk/zmluva/5977069/

Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Osikov https://www.crz.gov.sk/zmluva/5977060/

Oprava miestnych komunikácii v obci Rešov https://www.crz.gov.sk/zmluva/5926149/

7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Prestavba zvonice, Oľšavce

Rekonštrukcia zvonice, Buclovany

Turistický prístrešok v obci Tročany

Rekonštrukcia turistickej infraštruktúry v obci Janovce

Rozvoj potenciálov cestovného ruchu v obci Hervartov

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Zateplenie časti fasády KSB Buclovany

Multifunkčné ihrisko, Lukavica