Žiadosť o platbu IROP – vzor

Vzor Žiadosti o platbu – Užívateľ na MAS + Pokyny na jej vyplnenie https://www.mpsr.sk/vzor-ziadost-o-platbu-uzivatel-na-mas-pokyny-na-jej-vyplnenie/1319-67-1319-16815/