VO Animačná aktivita Výmena príkladov dobrej praxe medzi MAS SEKČOV – TOPĽA – MAS PODLIPANSKO – MAS POMALŠÍ