PRV: Animačné náklady MAS Sekčov-Topľa

ZMLUVA o NFP: https://www.crp.gov.sk/animacne-naklady-mas-sekcov-topla/ Operačný program:             309000 – Program rozvoja vidieka 2014-2020 Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka Prioritná os:                        309019 – 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER Konkrétny cieľ:                   309194001 – 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj) Kód projektu:                      309190R127 Kód žiadosti o NFP:            NFP309190R127 … Čítať ďalej PRV: Animačné náklady MAS Sekčov-Topľa