IROP: Financovanie prevádzkových nákladov MAS SEKČOV-TOPĽA

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS SEKČOV-TOPĽA  Operačný program:              Integrovaný regionálny operačný program Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Prioritná os:                        5 – Miestny rozvoj vedený komunitou Investičná priorita:              5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou Špecifický cieľ:                   5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Kód … Čítať ďalej IROP: Financovanie prevádzkových nákladov MAS SEKČOV-TOPĽA