Miestna akčná skupina SEKČOV – TOPĽA vyhlásila dňa 11.11.2020 výzvu určenú pre podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem realizovať svoj projektový zámer na území MAS. Celé znenie výzvy spolu s prílohami nájdete na webovej stránke: www.massekcovtopla.sk a základné informácie na informačnom letáku. V prípade Vášho záujmu a potreby zodpovedania Vašich otázok, kontaktuje kanceláriu MAS (0940 621 399, kancelaria@massekcovtopla.sk).