MAS Sekčov – Topľa, o.z. zverejňuje Indikatívny harmonogram výziev MAS pre IROP na rok 2020. Zároveň oznamuje, že posun vyhlásenia jednotlivých výziev v porovnaní s plánovaným termínom je možný v lehote do 4 mesiacov, čo závisí od lehoty kontroly výziev zo strany RO pre IROP.