IROP-CLLD-AJA7-512-001 Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel, Uzávierky: 11.01.2021 – 11.03.2021 – Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 11. dňu príslušného mesiaca.

IROP-CLLD-AJA7-512-002 Aktivita: D1 Učebne základných škôl, Uzávierky: 29.01.2020 – 29.03.2020 – Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 29. dňu príslušného mesiaca

IROP-CLLD-AJA7-511-003 Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií, Uzávierky: 10.02.2021 – 10.05.2021 – Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 10. dňu príslušného mesiaca