Aktualizácia výziev: MAS_107/7.4/1 a MAS_107/7.5/1

MAS SEKČOV – TOPĽA dňa 9.12.2019 aktualizovala výzvy 7.4 a 7.5. Aktualizácia oboch výziev sa týka zmeny uzávierky na predkladanie ŽoNFP a zmeny podmienok predkladania ŽoNFP (t.j. niektorých príloh). Aktualizované výzvy nájdete na nižšie uvedených linkách: