Dotazník európskej siete ELARD

Vážená miestna akčná skupina,

Týmto by som vás chcel v mene Národnej siete MAS SR ako členskej organizácie európskej siete ELARD požiadať o súčinnosť a pomoc pri zbere informácií z regiónov prostredníctvom dotazníka, ktorý pripravila práve iniciatíva ELARD.
Deadline na vyplnenie dotazníka je 30. jún 2020.
Link na dotazník je tu: http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_sk.html.

Ďakujem za pomoc a prajem vám pekný deň.

Ing. Martin Jurikovič
Kancelária NS MAS SR

Súťaž o najkrajšiu fotografiu MAS

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila pre MAS súťaž o najkrajšiu fotografiu v kategóriách: 1. Naša príroda, 2. Naši ľudia, 3. Naše tradície, 4. Naša budúcnosť, 5. Naše „naj“, 6. Život v našej MAS, 7. Naše kroje. Pokiaľ by ste sa chceli zapojiť do tejto súťaže, zašlite nám Vašu fotografiu na: kancelaria@massekcovtopla.sk do 5.6.2020

Aktualizácia výziev: MAS_107/7.4/1 a MAS_107/7.5/1

MAS SEKČOV – TOPĽA dňa 9.12.2019 aktualizovala výzvy 7.4 a 7.5. Aktualizácia oboch výziev sa týka zmeny uzávierky na predkladanie ŽoNFP a zmeny podmienok predkladania ŽoNFP (t.j. niektorých príloh). Aktualizované výzvy nájdete na nižšie uvedených linkách: